Bumerka

Rennebu
Bumerka

Som mange andre tenker du kanskje at «kjøtt er kjøtt»? Dette er ikke tilfellet, da kastrater som beiter i norsk utmark har andre næringsverdier, sporstoffer, og vitaminer kontra innefôret bås-okse. I tillegg er det store forskjeller i oksenes karbonavtrykk, avhengig av hvor de beiter, hva de spiser, og hvorvidt oksene er kastrater eller ikke.

Hos oss i Bumerka har vi fokus på klimavennlig kjøtt med høy kvalitet og gode næringsverdier. Derfor beiter våre produsenters dyr på ikke-dyrkbar utmark i Trollheimen, noe som sikrer klimanøytralitet, og god dyrehelse.

Kastrater gir en veldig mørt og marmorert kjøtt, samt større biffandel per dyr. Variasjonen blant mørheten i kjøttet er også mindre hos kastrater. I tillegg legger det til rette for god dyrehelse og lavt karbonavtrykk, da kastratene kan beite fritt i utmark. Kastratkjøttet vårt er også sunnere, ettersom at kastratene har gresset ute, og har dermed høyere omega 3 og vitamin - innhold sammenlignet med innefôrede bås-okser.

Våre produkter skal sikre den høyest mulige kvaliteten på norsk kjøtt, samtidig som det er produsert på en bærekraftig måte. Vi verdsetter bra kjøtt, og brenner for å gjøre dette mer tilgjengelig for kunder i hele landet.

Våre produkter finner du i disse kategoriene
Kjøtt og fugl
KJØTT OG FUGL
Storfe
Frozen
Kjøttdeigkasse av storfe 10KG
Produsert i Norge
2 346,00
1 eske (10 kg)
234,60 kr/kg
Frozen
Kjøttdeigkasse av storfe 30KG
Produsert i Norge
6 900,00
1 eske (30 kg)
230,00 kr/kg
Frozen
Storfekasse 5KG
Produsert i Norge
1 794,00
1 eske (5 kg)
358,80 kr/kg
Frozen
Storfekasse 10KG
Produsert i Norge
3 450,00
1 eske (10 kg)
345,00 kr/kg
Frozen
Storfekasse 30KG
Produsert i Norge
9 660,00
1 eske (30 kg)
322,00 kr/kg