Sjokomjølk stor

Sjokomjølk stor

Jerseymeieriet

40,00 Kr
1 stk (1 l)
40,00 kr/L

Laga av skummamjølk, tilsett heilmjølk, sukker og kakao. Inneheld ingen tilsetningsstoff. Om lag 1 % feitt. Mjølka er lågpasteurisert og ikkje homogenisert. Feittet vil difor flyte opp ved lagring. Kan drikkast både som kald og varm drikke. Må ristes godt.

Bryne