Sjokomjølk liten
Bryne

Sjokomjølk liten

26,00 Kr
1 stk (5 dl)
52,00 kr/L
Beskrivelse
Laga av skummamjølk, tilsett heilmjølk, sukker og kakao. Inneheld ingen tilsetningsstoff. Om lag 1 % feitt. Mjølka er lågpasteurisert og ikkje homogenisert. Feittet vil difor flyte opp ved lagring. Kan drikkast både som kald og varm drikke. Må ristes godt.