Nordås Gårdskjøtt

Totenåsen
Nordås Gårdskjøtt

Nordås Gårdskjøtt holder til på Nordås gård på Totenåsen, et stort frilufts- og beiteområde ved Skreia, 2 mil syd for Gjøvik.

Per Idar og Kjersti Vingebakken er eiere av gården og bedriften. De står for den daglige driften og kjøttforedlingen sammen med tre ansatte. Helt i fra starten av i 1998, har de jobbet hardt for å produsere mat av høy kvalitet for kvalitetsbevisste kunder.

På gården finnes melkekyr, kalver, okser, ammekyr, sau, geit, hest og lama, totalt rundt 300 dyr. Alle dyr går løse, i det vi setter dyrenes velferd i første rekke. Om sommeren går mange av dyrene fritt på Totenåsen og beiter fra mai til september. Dyrene fores i hovedsak av gress helt uten tilsetninger.

Nordås Gårdskjøtt er etter mange års drift blitt norges største leverandør av norsk viltkjøtt. Her brukes ingen import eller opdrett, alle dyra kommer garantert fra norske fjell og skoger. Nordås Gårdskjøtt har egne viltmottak i Toten-området og alt kjøttet foredles videre på gården. Der følges en streng kvalitetskontroll for å sikre at kjøttet holder topp kvalitet. På gården foredles i hovesak elg, rein og hjort - noen av naturens flotteste råvarer. Elg og hjort er skutt av lokale jegere, fraktet direkte til gården og nøye kvalitetskontrollert av det lokale mattilsynet. Reinen kommer fra tamreinlag i Valdres og kontrolleres på samme måte.

Nordås Gårdskjøtt lverer kun det beste av norskt vilt, behandlet for å ivareta de flotte råvarene som stammer direkte fra norsk natur.

Våre produkter finner du i disse kategoriene
Kjøtt og fugl
KJØTT OG FUGL
Vilt
Frozen
Elgskav 400g
Produsert i Norge
158,00
1 stk (400 g)
395,00 kr/kg
Frozen
400 g Elg karbonadedeig
Produsert i Norge
158,00
1 stk (400 g)
395,00 kr/kg
Frozen
Elgkarbonader 4-pk 360g
Produsert i Norge
129,00
4 stk (360 g)
358,33 kr/kg