Not Found

Stad Kystmat

Stad Kystmat ligger godt plassert i Sandvik på Stadlandet. Stad Kystmat kjøper for det meste inn råvarer rett fra bonden og er opptatt av å vite at dyrene som slaktes har hatt et fint og naturlig liv. Leverandør Stormen Mjølk & Kjøtt av storfe avler opp dyrene sine på en diett bestående av mindre enn 2% kraftfor. Stad Kystmat holder eget dyrehold med Villsau samt at de kjøper inn slakt fra Ervik og Lundebrekke på Stadlandet.

I løpet av høstsesongen får Stad Kystmat tilgang til 12 hjort som kan kytes og slaktes for produksjon. De handler også direkte hjortekjøtt fra to gårder i regionen. Produsenten sørger for naturlige råvarer som fremhever den rene smaken. Det gjøres enkelt ved å tilsette kun det nødvendigste for at dere skal få de reneste produktene.