Not Found

Sigdal Bakeri

Sigdal Bakeri ligger i Sigdal, 1 km nord for Prestfoss. Å drive et lite bakeri er ikke lenger noen lukrativ forretning. Her trengst det hender, og hender koster penger. Det gjelder å spesialisere seg – også i småskala matproduksjon.

I 2010-2011 hadde Sigdal Bakeri ingen stor framtid. Noen av medlemmene i EventyrSMAK syns det var for ille, så de tok grep. Det ble brukt mange penger og enda flere ubetalte timer for å redde arbeidplassene. Lokale råvarer skulle brukes, og det skulle lages EventyrSMAK-produkter. Intens brainstorming resulterte i forsiktige forsøk med lavkarbo knekkebrød. Bare 1-2 år seinere er verden ny for Sigdal Bakeri. Her produserer nå utelukkende knekkebrød, og det i slike mengder at lokale råvarer må suppleres fra resten av landet og det ansettes folk over en lav sko. 

3 typer knekkebrød kan du bestille gjennom EventyrSMAK: Helsprøtt knekkebrød med økologisk svedjerug og speltkli, helsprøtt knekkebrød med økologisk svedjerug og speltkli og i tillegg urter og havsalt, og helsprøtt knekkebrød med økologisk speltkli og gresskarkjerner. Svedjerug er en gammel kornsort som tidligere ble brukt i svedjejordbruk – særlig blant finske innvandrere. Svedjejordbruk innebar at skogen ble brent ned og rugfrø kastet ned på branntomta. I dag blir svedjerug dyrket på vanlige åkre. Den gir et smakfullt og næringsrikt mjøl. Svedjerug inneholder dessuten mer vitaminer og mineraler enn annen rug. Spelt er forløperen til den moderne hveten og kalles ofte urkorn.