Not Found

Nordås Gårdskjøtt

Nordås Gårdskjøtt holder til på Nordås gård på Totenåsen, et stort frilufts- og beiteområde ved Skreia, 2 mil syd for Gjøvik. 

Per Idar og Kjersti Vingebakken er eiere av gården og bedriften. De står for den daglige driften og kjøttforedlingen sammen med tre ansatte. Helt i fra starten av i 1998, har de jobbet hardt for å produsere mat av høy kvalitet for kvalitetsbevisste kunder.

På gården finnes melkekyr, kalver, okser, ammekyr, sau, geit, hest og lama, totalt rundt 300 dyr. Alle dyr går løse, i det vi setter dyrenes velferd i første rekke. Om sommeren går mange av dyrene fritt på Totenåsen og beiter fra mai til september. Dyrene fores i hovedsak av gress helt uten tilsetninger. 

Nordås Gårdskjøtt er etter mange års drift blitt norges største leverandør av norsk viltkjøtt. Her brukes ingen import eller opdrett, alle dyra kommer garantert fra norske fjell og skoger. Nordås Gårdskjøtt har egne viltmottak i Toten-området og alt kjøttet foredles videre på gården. Der følges en streng kvalitetskontroll for å sikre at kjøttet holder topp kvalitet. På gården foredles i hovesak elg, rein og hjort - noen av naturens flotteste råvarer. Elg og hjort er skutt av lokale jegere, fraktet direkte til gården og nøye kvalitetskontrollert av det lokale mattilsynet. Reinen kommer fra tamreinlag i Valdres og kontrolleres på samme måte.

Nordås Gårdskjøtt lverer kun det beste av norskt vilt, behandlet for å ivareta de flotte råvarene som stammer direkte fra norsk natur.  

Kjøtt og fugl


550 g Elg indrefilet fryst
Kr. 363,94
1 stk (550 g)
661,71
kr/kg
600 g Elg indrefilet fryst
Kr. 397,03
1 stk (600 g)
661,72
kr/kg
450 g Rein indrefilet fryst
place Produsert i Norge
Rein indrefilet
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 315,16
1 stk (450 g)
700,36
kr/kg
400 g Elg ytrefilet fryst
Kr. 247,94
1 stk (400 g)
619,85
kr/kg
350 g Elg ytrefilet fryst
Kr. 216,95
1 stk (350 g)
619,86
kr/kg
300 g Elg ytrefilet fryst
Kr. 185,96
1 stk (300 g)
619,87
kr/kg
650 g Rein ytrefilet fryst
place Produsert i Norge
Rein ytrefilet
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 433,25
1 stk (650 g)
666,54
kr/kg
350 g Villhjort ytrefilet
place Produsert i Norge
Villhjort ytrefilet
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 239,49
1 stk (350 g)
684,26
kr/kg
500 g Elg entrecote fryst
place Produsert i Norge
Elg entrecote
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 240,70
1 stk (500 g)
481,40
kr/kg
450g Rein entrecote fryst
place Produsert i Norge
Rein entrecote
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 216,63
1 stk (450 g)
481,40
kr/kg
450 g Villhjort entrecote
place Produsert i Norge
Villhjort entrecote
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 223,87
1 stk (450 g)
497,49
kr/kg
600 g Elg mørbrad fryst
place Produsert i Norge
Elg mørbrad
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 269,51
1 stk (600 g)
449,18
kr/kg
500 g Villhjort mørbrad
Kr. 248,74
1 stk (500 g)
497,48
kr/kg
450 g Villhjort mørbrad
Kr. 223,87
1 stk (450 g)
497,49
kr/kg
450 g Rein mørbrad fryst
Kr. 213,00
1 stk (450 g)
473,33
kr/kg
550 g Rein mørbrad fryst
Kr. 260,34
1 stk (550 g)
473,35
kr/kg
500 g Rein mørbrad fryst
Kr. 236,67
1 stk (500 g)
473,34
kr/kg
1,3 kg Rein skank frys
place Produsert i Norge
Rein skank
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 345,28
1 stk (1300 g)
265,60
kr/kg
1,3 kg Reinsdyrstek surret fryst
place Produsert i Norge
Reinsdyrstek surret
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 435,34
1 stk (1300 g)
334,88
kr/kg
1,2 kg Villhjortstek surret
Kr. 423,11
1 stk (1200 g)
352,59
kr/kg
500 g Elg grytekjøtt fryst
place Produsert i Norge
Elg grytekjøtt
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 156,98
1 stk (500 g)
313,96
kr/kg
Elgskav frys
place Produsert i Norge
Elgskav
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 128,16
1 stk (400 g)
320,40
kr/kg
400 g Rein grytekjøtt frys
place Produsert i Norge
Rein grytekjøtt
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 130,73
1 stk (400 g)
326,83
kr/kg
400 g Villhjort grytekjøtt
Kr. 130,73
1 stk (400 g)
326,83
kr/kg
550 g Elg karbonadedeig
place Produsert i Norge
Elg karbonadedeig
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 176,21
1 stk (550 g)
320,38
kr/kg
450 g Rein karbonadedeig
Kr. 144,18
1 stk (450 g)
320,40
kr/kg
500 g Rein karbonadedeig
Kr. 160,20
1 stk (500 g)
320,40
kr/kg
450 g Villhjort karbonadedeig
Kr. 144,18
1 stk (450 g)
320,40
kr/kg
1,1 kg Elg margbein
place Produsert i Norge
Elg margbein
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 105,37
1 stk (1100 g)
95,79
kr/kg
1 kg Rein kraftbein
place Produsert i Norge
Rein kraftbein
Nordås Gårdskjøtt
Kr. 107,06
1 stk (1000 g)
107,06
kr/kg