Not Found

Elyte

Elyte desinfeksjon er en alkoholfri desinfeksjonsvæske som er produsert av rent vann og høykvalitets salt gjennom en patentert membrancelle og elektrolyse teknologi fra Envirolyte Ltd. Desinfeksjonens virkestoff er hypoklorsyre (HOCl) som er en kraftig oksidant og meget effektiv mot bakterier, sopp og virus. Elyte er godkjent av Statens Legemiddelverk, produseres i Norge, og brytes ned til salt og vann etter bruk. Produktet leveres som bruksklar spray og refill og egner seg godt til bruk på harde, ikke-porøse flater og kan i tillegg brukes til luktsanering. Elyte reduserer effektivt bakterier, sopp og alle virus på rengjorte overflater. Produktet er enkelt å bruke.