Not Found

Vang Gård

Vang Gård ligger vakkert til med utsikt over Mjøsa. Gården drives av Per Odd Gjestvang har vært en slektsgård i generasjoner og grønnsaker har vært dyrket siden 30 tallet.

Gjestvang er opptatt av å få frem viktigheten i at produsenter er villige til å eksperimenter og prøve ut nye sorter, og ikke bare dyrker tonn av trygge produkter. Selv har han et såpass godt grunnlag i sin øvrige produksjon av blant annet purre og ulike andre løktyper at han kan prøve ut ting som trenger tid for å gi avkastning. Han har produsert salatløk i over 15 år og de siste årene har han også dyrket hvitløk på friland nede mot Mjøsa.
Grønnkålen har blitt veldig populær og sortkålen er i kraftig vekst. Tilgjengelighet og kunnskap er det som nå skal til for å bringe sortkålen inn på flere norske kjøkken, mener Gjestvang.
- Vi produsenter må prøve nye ting og få dem ut i markedet. Da er det viktig at butikkene tar det inn og at kunnskapen er der blant forbrukerne.

Navnet Vang betyr «grasvoll» og gården er gammel og nevnt i historibøkene fra førkristen tid. Jordmonnet er sandig silt og lettleire. Steinholdig og varm i nordhelling ned mot Mjøsa. Klimaet er gunstig og vi har naturgitte forhold for løk, purre, kål og gulrot som er våre hoveproduksjoner. I dag dyrkes det på ca. 1000 Da. på og rundt gården.

Gården kan lett sees fra hovedveien med drivhus og åkre. Gode solforhold, god jord, vann fra Mjøsa samt Mjøs-utsikt gir flotte og næringsrike grønnsaker. Vang gård er den eneste i Norge som dyrker kålsorten rosettkål på kommersiell basis.