Not Found

Stenbergs gårdsverden

Stenbergs gårdsverden er et lite bruk hvor vi holder på med sau, frilandsgris og høner, - alt i småskala produksjon og med god dyrevelferd i fokus.

Vi selger det meste av kjøttet selv, alt blir videreforedlet på Hadeland Vilt Slakteri.