Not Found

Solhagen

Solhagen er et lite småbruk i Ådalsbruk. Når du har kjørt noen kilometer gjennom skogen, åpner den seg plutselig og du kommer til et solrikt, åpent sted hvor bier og blomster finnes i tusenvis. Her har Eric Brinkhof og Loes van Alphen bodd siden 2015.

Siden den tiden har ideen utviklet seg til å bygge opp Solhagen med biene i sentrum. Honningen blir da et selvfølgelig og viktig produkt. Samtidig skal det i framtiden holdes kurs om naturlig birøkt og åpnes opp for besøk av skoleklasser hvor barn kan lære om bier og dens utrolig spennende liv. 

For å skape en fin og fargerikt stemning på småbruket plantes det mange blomsterstauder og det dyrkes et mangfold av ett-årige bieblomster. Allerede i dag opplever mange et besøk på Solhagen som å komme til en oase.

Eric har vært birøkter allerede i mer enn 20 år, til nå på hobbybasis ved siden av jobb som biodynamisk bonde. Eric og Loes har store planer om å utvikle birøkten til en næringsvirksomhet.

Hans birøkt har utviklet seg fra økologisk til biodynamisk og den biodynamiske honningen fra Solhagen er per i dag den eneste Demeter-sertifiserte honning i landet.

Demeter-birøkt er birøkt på bienes premisser. I tillegg til alle krav som stilles i økologisk birøkt, innebærer Demeter-birøkt at biene kan utvikle sin naturlige adferd. Biene får lov å bygge sine vokstavler helt etter egne ønsker, og de får lov å formere seg på naturlig måte gjennom sverming og naturlig dronningavl. Som vinterfôr får biene en blanding av egen honning, økologisk sukker, kamillete og litt salt.