Not Found

Snåsavann

Snåsa ligger midt i landet, drøyt 17 mil nord for Trondheim. Snåsa er en tradisjonsrik bygd med skogbruk, jordbruk og reindrift som hovednæringer. Med sine 2 100 innbyggere og et areal på 2 300 km2 er det rikelig med plass og store områder med vakker natur med fjell, skog og vann. Snåsa har 2 500 innsjøer, og vannet har også vært en ressurs for bygda gjennom tømmerfløting og kraftproduksjon.

Snåsavann AS viderefører de lange tradisjonene med å ta vare på bygdas naturressurser.

Kilden til Snåsavann AS ligger ved Korsvollan, en drøy mil fra Snåsa sentrum. Snåsavann AS eier rettighetene til kilden og har en langsiktig avtale med grunneier om bruk av fabrikktomta. Grunnvannskilden, som har fått navnet “Snåsa”, ble godkjent av Mattilsynet i 2013 og er trygt plassert under jorda i skjermede skogsomgivelser. Fine sedimenter filtrerer den naturlige fyllingen av kilden og gir et klart vann med et unikt lavt mineralinnhold. Kilden har en bærekraftig kapasitet på om lag én milliard liter årlig, mange ganger mer enn det totale salget av flaskevann i Norge i dag.

Vannet fra Snåsavann har sikret seg bronse i The International FineWater's Tasting Competition både i 2018 og i 2019.

Drikkevarer