Not Found

Sagnæspølsa

I ca. 1935 begynte Gunnar Sangnæs med kjøtthakking. Han kjøpte ei lita kjøtthakke og installerte den hjemme på gården Sangnæs på Einastranda. Mange i bygda kom til Gunnar med forskjellig kjøtt og spekk for å få laget farse i større kvanta enn de selv klarte på eget kjøkken (leiehakking). I denne perioden begynte han også å lage spekepølse til familie og venner. Det var starten på Sangnæspølsa.I 1939 flyttet familien til Røykenvik på Hadeland, på Røken gård, der de startet opp med jordbruk gjennom forpaktning. Der fortsatte han også med leiehakking og lagde spekepølse for salg. Der foregikk produksjonen frem til datteren Oddbjørg og ektemannen Kjell Arild overtok i 1980. Produksjonen ble da flyttet til deres småbruk, Heimli, i Røykenvik, hvor vi fortsatt holder til. Pølsemakeri i kjellerlokaler mens spekingen foregår i låven på eiendommen.I 2010 tok Morten Røsaasen (barnebarn av Gunnar Sangnæs) over driften som tredje generasjon driver. Selskapsformen ble endret til AS.Sangnæspølsa blir laget med den gamle oppskrifta som på -30 tallet. Gode råvarer, uten kunstige tilsetningsstoffer men selvfølgelig med moderne kvalitetskrav som grunnlag. Den har blitt en fast følgesvenn på festbord så vel som matpakke her på bygda, men også etter hvert utenfor Hadelands grenser.