Not Found

Sørumgården

place Se i kart

Sørumgården er en familiebedrift, drevet av familien Bryn-Elvik. Gårdsfrua, Frøydis, har ansvar for planter og dyr, mens husbonden, Christen, tar seg av maskiner og bygninger. To barn, født i 2012 og 2014, er med på moroa. 40 dekar dyrket mark, og 27 dekar skog og annet er det vi har til rådighet.

De har omtrent 6 mål/dekar/daa (1dekar=1000kvm) hageblåbær, 2 daa jordbær og seks store, gamle epletrær. Tre bikuber hjelper til med bestøvningen. I 2017 plantes 540 pæretrær. Resten av arealet brukes til å fø opp fire-seks vinterfora gammalnorske spælsau, 2 islandshester og en shetlandsponni, fire store kjøttkaniner og et dusin høner. I tillegg kommer ti griser av rasen Norhybrid, som var med å klargjøre pærefeltet for planting, ved å rote opp den gamle enga og forhåpentligvis redusere ugressproblemet betraktelig.

Dyrene er delvis til nytte og delvis til kos, i tillegg til at alle produserer verdifull gjødsel til plantene våre. Gården drives hovedsaklig etter økologiske prinsipper, med innslag av permakultur. I 2016 ble et bryggerhus satt opp i massivtre, slik at de skal kunne foredle alle de gode tingene planter, busker og trær produserer: Honningen, sette cideren, lage saft og sylte.