Not Found

Reddal Potetpakkeri

Bygda Reddal utenfor Grimstad er blitt kjent for å levere de alle første norske ferskpotetene. De er høstet, pakket og kjørt ut samme dag og kjennetegnes av den rike smaken og det tynne skallet. Våre ferskepoteter er dyrket på solrike jorder skjermet av små fjell. Engasjerte potetbøndene står tidlig opp gjennom hele sommeren for at du skal få de alle ferskeste potetene.

Reddal Potetpakkerier en sammenslutning av 13 produsenter som inspirerer hverandre i en spennende potetproduksjon. Å drive noe i felleskap er krevende og utfordrene men også lærerikt og nyttig. Alle er sin egen sjef for egen produksjon men samarbeider om pakking og salg. Vi "drar" hverandre ut av dvalen om våren og så fort jordene er klare er det "kappløp" om å være først ute med å få satt de første potetene. Da summer det i bygda med traktordur fra tidlig morgen til seine kvelden. Bøndene i Reddal har sett verdien av å ha et aktivt og engasjert miljø som søker kunnskap for videreutvikling.