Not Found

Rørosmeieriet

place Se i kart

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Anlegget på Røros er fra 1970 og ble bygd av Røros Meieri A/L. Lokalene er ombygd flere ganger for å tilfredsstille næringsmiddel-teknologiske krav.Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

Rørosmeieriet er et heløkologisk meieri, dvs. at de utelukkende produserer økologiske varer.

Flere av meieriets produkter har utspring i tradisjonsmat fra Røros-traktene. I 2004 ble Økologisk Tjukkmjølk fra Røros (tettemelk) det første norske matproduktet som fikk en beskyttet betegnelse, det vil si et lovbeskyttet produktnavn. Senere har også Røros Smør og Røros Rømme fått Spesialitet-godkjenning.

Rørosmeieriet – Norges fremste økologiske meieri.