Not Found

Nordmarkalam

Hele sommeren beiter sauene på de frodige skogsbeitene i Nordmarka. Beitene ligger i Oslo-feltet som er kalk- og næringsrikt, og har godt med fuktighet. Dette gir god grobunn for mange velsmakende og næringsrike urter og grassorter som gir kjøttet en særskilt god smak. Nordmarkalam er et kvalitetsprodukt. Det vil si at det har over gjennomsnittet god kjøttfylde og riktig fettprosent.

Lammene håndplukkes og kvaliteten skal være et såkalt R-lam eller bedre. Lammene får ikke kraftfôr, og er derfor å regne som et særlig rent produkt. Gårdene som leverer Nordmarkalam er:

  • Honerud Gård
  • Aurdal Gård
  • Johnsrud Gård
  • Sørum Østre Økologisk
  • Nedre Auren Gård
  • Langenga Gård

Lammene som fåes kjøpt hos Dyrket.no er en blanding av gammelnorsk og spælsau. Disse er 100% økologiske og leveres av Langenga Gård. Akkurat disse lammene har gått på beite rundt vikinggravene på Veien (vernet park) og har holdt områdene rundt Langhuset og Kongsgraven ved like. Disse lammene har blitt foredlet hos den Debiogodkjente slakteren på Ask Gård.