Not Found

Kvelsrud Gård

place Se i kart

På Kvelsrud gård gå har det blitt drevet melkeproduksjon fra tidlig 1900-tall til 2012. Siden har det blitt produsert korn i vekstskifte med gras og grønngjødsling og i de senere år også et mangfold av grønnsaker. Gårdsdrifta ble lagt om til økologisk drift i 2009. Alle gårdens produkter er Debio-sertifiserte.

Jorda på gården er næringsrik og et godt grunnlag for fantastiske råvarer. Det etterstrebes å dyrke med hensyn til det mangfoldige livet både over og under bakken, med respekt for matjorda og de som skal tilberede og spise maten. Dyrket areal er på 330 dekar. Rundt 4 dekar er satt av til småskala, variert grønnsaksproduksjon, der det i år produseres rundt 40 ulike slag grønnsaker og urter. På det øvrige arealet dyrkes korn, der deler av dette er urkorn, i vekstskifte med grønngjødsling og eng. Urkornet kvernes til mel på gården.