Not Found

Kvelsrud Gård

place Se i kart

Kvelsrud gård ligger i Jevnaker kommune helt syd ved Randsfjorden.

Gården har vært drevet med melkeproduksjon 1900- 2012, da husdyrholdet opphørte og det ble 

kornproduksjon med grønngjødsling. Gården la om til økologisk drift i 2009. Dyrket areal er ca 330 dekar. 5-6 

dekar av dette er nå grønnsaksproduksjon. Grønnsakdyrking er under utvidelse og 

det dyrkes et bredt spekter av grønnsaker på gården, samt urter, bær og spelt.