Not Found

Korsvold Gård

Korsvold Gård er et økologisk småbruk på Kirkeøy i Hvaler kommune som drives av familien Thorenfeldt.

Korsvold Gård om Korsvold Gård:

'Vi produserer et stort utvalg av økologiske grønnsaker etter kjøkkenhageprinsippet.

Frøene vi bruker er av de gamle åpenpolinerte sortene, ikke hybrider. Etter vår mening smaker disse bedre og plantene er mer motstandsdyktige.

Av dyr holder vi gammelnorsk spælsau som beiter på holmer og strandbeiter i nærmiljøet. Vi har dyr på Tisler og på Søsterøyene i Ytre Hvaler Nasjonalpark. Sauene pleier kulturlandskapet samtidig som de får en fantastisk smak på kjøttet av det de spiser. I tillegg har vi storfe av rasen Vestlandsk Rødkolle, og griser i sommerhalvåret.

Vi har en liten eggproduksjon av forskjellige hønseraser som bor i et mobilt hønsehus. Denne driftsformen gir hønene tilgang til fersk gress hele den grønne sesongen.

Våre produkter finner du på vårt utsalg hjemme på gården om sommeren, og på Bondens Marked Oslo om høsten. I tillegg leverer vi til noen utvalgte restauranter og spesialforretninger.'