Not Found

Kjær gård

Kjær gård ligger med utsikt til Børsesjø i nærheten av Skien. Her er Ragnar Kjær og kona Sonja Kjær 7. generasjon drivere av gården.

Tidligere drev Ragnar og Sonja som melkebønder, men nå har Sonja full fokus på den økologiske hagen på 15 mål. Der dyrker hun et bredt utvalg av økologisk frukt og grønt som selges i egen gårdsbutikk hele sommeren og nå også hos Dyrket.no.