Not Found

Huseby Gård

Huseby er en gård og et område i Lier i Buskerud. Gården ligger på leirblandet sandjord på ei slette nordøst for Lierstrandas endepunkt Amtmannssvingen. I vest grenser området til Kjellstad og i nord ligger Linnes. I sør går gården helt til Drammensfjorden. 

Huseby er kjent for to store gravhauger, hvorav Søndre og Nordre Huseby har hver sin på tunet. Mellom den nordre gravhaugen og Oslo-veien ligger det en gammel brønn; i gamle dager brukte Drammens-borgere å ta søndagsturer hit for å drikke av denne brønnen som skulle være helsebringende.

Huseby-familien har drevet gårdsbruk i Lier helt siden 1890. I dag eies og driftes gården av Amund og Ellen Huseby og deres sønn Hans-Albert Huseby og kona Ingelin Huseby, som er femte generasjons bønder.

Huseby har produsert noe økologisk tidligere, men har ikke Debio-godkjenning nå lenger da de ikke følger alle retningslinjene for å få dette oppfylt. Men når man sammenligner dagens drift med den konvensjonelle driften de hadde før de la om til økologisk, så driver de veldig mye nærmere økologisk i dag. I tillegg til egen produksjon importerer Huseby frukt og grønnsaker og kan dermed tilby varer igjennom hele året.