Not Found

Homlagarden

place Se i kart

Homlagarden er en norsk produsent av økologisk kylling og kalkun, som har drevet siden familien Pedersen kjøpte bruket i Aksnes i Kvam i Hardanger.

På flyttelasset hadde de med seg ti kalkunkyllinger. Siden den gang har flokken vokst seg til flere tusen fugl. Økodrift Homlagarden AS ble etablert i 2007, og har nå 3 ansatte i administrasjonen, og 8 sesongarbeidere i slakteri og drift. 

Homlagarden har utviklet seg til en innovativ økologisk virksomhet som skaper aktivitet i lokalmiljøet. De har etablert langvarige avtaler om driftssamarbeid med bønder i distriktet og leveringsavtaler for kjøtt. Homlagarden eier og administrerer produksjonen. Tre drivhus og to grisehus med areal er blitt bygget om og tatt i bruk for oppdrett av økologisk kylling og kalkun. 

Homlagarden eier i dag eget klekkeri, tre kyllinghus og seks lokaler med beiteareal for oppdrett av fuglene. De eier også et eget økologisk og godkjent fjærkreslakteri, nytt moderne pakkeri med fryseri og lagerfasiliteteter. De distribuerer selv varene i kjøl- og frysebil.

"Skal det i framtida også vera liv laga på denne planeten, meiner eg all menneskeleg aktivitet bør dreiast mot økologisk tenkemåte og handling. Dette er noko av drivkrafta bak drifta i Homlagarden.
Bjørn Brynjolf Pedersen"


Kjøtt og fugl