Not Found

Heinrich Jung

place Se i kart

I Åsnes kommune i Hedmark har en bonde fra Tyskland slått rot. Her kjøpte han og familien en gård. I 1999 omla han gårdsdriften til økologisk. Bondens navn er Heinrich Jung, han er utdannet diplomingeniør fra Tyskland. Gården ligger i Solørbygda Arneberg mellom Kongsvinger og Elverum, med forskjellige teiger den forpakter strekker den seg på til sammen over 600 dekar. Gårdsdriften er svært allsidig med rundt 350 utegris, 30 ammekyr, flere hester, 100 daa grønnsaksproduksjon og 100 daa kornproduksjon.

På gården produserer Heinrich Jung kvalitetsmat, gården er på 140 dekar dyrket areal, han måtte derfor jeg finne en nisje. Og nisjen har vokst, dermed leier han nå mer mark, men det er fortsatt lite i nasjonal målestokk. På gården går det for det meste i dyrking av grønnsaker, korn og grovfôr. I tillegg til beitemark og silo. Han mener økologi gir høyere matkvalitet, og at varene ofte har en bedre smak. Økologisk landbruk gir dessuten en mer miljøvennlig gårdsdrift mener Heinrich Jung. Innen økologisk landbruk bruker man for eksempel ikke mineralgjødsel, som er en miljøbelastning.

Uansett driftsmåte legger Heinrich Jung stor vekt på dyrevelferd. Før dyreslakt lever dyrene naturlig. Det er kun frilansgris med store beitearealer, de kan finne fór selv ved å grave i bakken, de får frisk luft og kan ligge i sola, eller lage seg til i et hjørne. De skal ha et naturlig liv som er så artstilpasset som mulig. Grisene på gården har ikke eget fjøs, men lever i isolerte blikkhytter, med rikelig med halm, så de får en halmseng. Dyrene kan gå inn og ut for å springe når de vil. Da får de mer bevegelse. Grisene har fine liv, og det reflekteres i kvaliteten på kjøttet!

De rundt 40 avlspurkene på gården har vanligvis to kull per år. Det gir om lag 600 slaktegriser i året. Grisene hjelper til med gårdsdriften: De tilfører nemmelig åkeren naturgjødsel og hjelper til med å luke ugresset. For grisene spiser gjerne det som først vokser opp om våren, ugresset. Grisene spiser økologisk fôr, i henhold til kravet for økologisk matproduksjon og i tillegg har Heinrich Jung sluttet med soya-basert fór. Om sommeren benyttes det i stor grad beite. I tillegg til griser har Jung storfe. En del kveger går i avl, men alle hanndyr blir kastrert og går til kjøttproduksjon.