Not Found

Fredrikstad gård

place Se i kart

"Fredrikstad" gård var fram til slutten av 1800-tallet en husmannsplass som hørte inn under en av storgårdene på Hadeland. Plassen ligger mellom Jaren og Prestkvern i Gran kommune, nær bekken Kåvabekken og elva Vigga som renner fra idylliske Jarenvannet til Randsfjorden. Plassen ble et selvstendig gårdsbruk i 1880, da fikk gården navnet Fredrikstad etter første selvstendige eier, Fredrik Johansen.

Gården ble kjøpt av Helene og Otto Marstrander i 1962 og overtatt femti år senere av Leiv-Otto Marstrander, selv født og oppvokst på gården med grisehold og katt og kaniner og dyrking av grønnsaker og poteter. Etter 2012 har driften gradvis blitt lagt om til produksjon av øko-grønnsaker. Jorda trengte nytt liv! Og det har den fått! Åkeren ligger lett skrånende og sørvestvendt langs en morenerygg, på sand- og leiraktig grunn og naturlig næringsrike istidsavsetninger. Den store jobben etter 2012 har dreid seg om å gjøre jorda lett og luftig og berike den med kompost, jorda er fra naturens side varm og god og egner seg ypperlig for produksjon av menneskemat av førsteklasses kvalitet.

I dag dyrker Leiv-Otto Marstrander grønnsaker på gården, både frilandsgrønnsaker og drivhusgrønnsaker. Hele eiendommen er en rik naturlomme med en vilter bekk, en tørr morenerygg og urørt gammelskog, det gir variert villflora og et spennende insekt-, fugle- og dyreliv. Beskyttelse av mangfoldet og vern av uvanlige / sjeldne arter er meningsfullt og gir naturlig bestøvning og fruktsetting i grønnsaksproduksjonen.

Den økologiske Debio-godkjente gården på Hadeland tilbyr blant annet paprika, tomat, agurk, squash, salater, rødbeter og japanske spisegresskar (Hokkaido). Mottoet er at på så fin og naturlig rik matjord skal det dyrkes sunn menneskemat fri for kjemikalier, ikke dyrefôr! Slangeagurker, tomater og spisspaprika dyrkes i enkle drivhus uten noen form for ekstra varme eller lys, uten noen form for kunstgjødsel - men med en vanvittig jobb nedlagt i å opparbeide utpint, steinhardt kornland til fruktbar, luftig grønnsaksjord - uten noen form for sprøyting - men med stor kjærlighet til liv og artsmangfold. Det kjennes på smaken!