Not Found

Fokhol Gård

Fokhol Gård ligger i Stange vestbygd, 11 km sør for Hamar, i et fruktbart åkerbruksdistrikt på solsiden av Mjøsa. Med 110 hektar dyrket jord (94 ha eget og resten leid), et stort gårdstun og en betydelig bygningsmasse, er Fokhol Gård blant de største økologisk drevne gårdene i landet.

Drifta er allsidig med melk- og kjøttproduksjon (34 kuer, og ungdyr), korn til mat og fôr, gras- og beitevekster, grønnsaker og poteter. Den traktorbaserte drifta suppleres av arbeidshester som brukes til spesielle oppgaver. Det drives utleie av lokaler til kurs- og møtevirksomhet i Hovedbygningen.

Frukt og grønnsaker


FOK-Solist-poteter
Solist poteter
Fokhol Gård
place Produsert i Norge
Kr. 15,01
1 stk (500 g)
30,02
kr/kg
FOK-Gulrot
Gulrot
Fokhol Gård
place Produsert i Norge
Kr. 33,12
1 stk (1000 g)
33,12
kr/kg
FOK-Persillerot
Persillerot
Fokhol Gård
place Produsert i Norge
Kr. 13,62
1 stk (200 g)
68,10
kr/kg
FOK-Rødbeter
Rødbet
Fokhol Gård
place Produsert i Norge
Kr. 13,25
1 stk (400 g)
33,13
kr/kg
FOK-Hodekål
Hodekål
Fokhol Gård
place Produsert i Norge
Kr. 21,53
1 stk (800 g)
26,91
kr/kg

Kjøtt og fugl


FOK-kjøttdeig
Kjøttdeig av storfe
Fokhol Gård
place Produsert i Norge
Kr. 86,94
1 stk (500 g)
173,88
kr/kg