Not Found

Eventyrsmak

place Se i kart

EventyrSMAK SA er en interesseorganisasjon for bedrifter og personer som produserer, bearbeider, selger eller serverer lokal mat.

Organisasjonen ble startet i 2002 som et mobiliseringstiltak for bønder i de 3 kommunene midt i Buskerud. Etter mange år med hardt arbeid står vi sterkere enn noen gang og har utvidet området til å gjelde hele Buskerud fylke og til å inkludere også bedrifter som bearbeider, selger eller serverer lokal mat.

Siden 2012 har EventyrSMAK hatt kontor på Buskerud Næringshage i Prestfoss, Sigdal kommune. Sommeren 2014 åpnet EventyrSMAK egen butikk i Åmot sentrum og flyttet hele virksomheten dit. 

Aktive produsentene bruker merket EventyrSMAK på sine varer.