Not Found

Aurbakken Honning

Aurbakken Honning er en økologisk honningprodusent i Tobøl. De vandrer bikubene fire ganger hvert år for å produsere forskjellige typer honning med deilig smak .De har flere bigårder i Oslo, Bærum, Røyse og Eidskog. Aurbakken Honning produserer økologisk og rå skogsbærhonning, villbringebærhonning, sommerhonning, solbærhonning, lynghonning og honning med tilsetning. 

AURBAKKEN GÅRD

Plassen går tilbake til 1770-åra. Aurbakken liger nordvest for knepperud og har vært husmansplass under Nordstun Tobøl. Idag drives jorda som en del av Nordstun. Husmannen i Aurbakken hadde fast 16 mål dyrket og 16 mål naturlig eng. Verden ble satt til 340 spd. Og det ble antatt at plassen kunne fø 2 kuer og 4 sauer. Seinere hadde de hest og 2-3 kuer. Nye hus ble bygd i 1920 – 30-åra. Aurbakken var i bruk til 1960-åra. Nå brukes det som birøkthus.